10 months ago

Zaproszenie – szkolenia z rolnictwa

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://w read more...10 months ago

Informacja – szkolenia z włoskiego

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013Next